Jindatheme รับทำเว็บไซต์ โมบายแอพฯ - Transform Ideas into Gems

หจก. จินดาธีม
รับออกแบบเว็บไซต์ โมบายแอพฯ

ขั้นตอนการทำงาน
เริ่มการว่าจ้างได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องภายใน 4 ขั้นตอน

Rocket

เก็บข้อมูล/ประเมินราคา

สำรวจความต้องการของลูกค้า และเก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนทำการประเมินราคา

planet gem

ยืนยันข้อมูล/เอกสาร

เมื่อต้องการว่าจ้าง ลูกค้าต้องส่งข้อมูล(คลิกดูเอกสารที่ต้องเตรียม) พร้อมชำระเงินงวดแรก

astro planet

ดำเนินการจัดทำ

JindaTheme จัดทำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ตกลงในสัญญา ทั้งเรื่องของเวลา และขอบเขตงาน

Gems

ส่งมอบงาน

เมื่อลูกค้าได้ดู demo และยอมรับความถูกต้องแล้ว จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ เราจึงส่งมอบงาน

ผลงานบางส่วนของเรา (เลื่อนดูผลงานอื่นๆ โดยการใช้เมาส์ลากซ้าย และขวา)

หลากหลายคำยืนยันจากผู้ใช้งานจริง

JindaTheme เรามีโปรเจ็คมากมายทั้งที่ขายอยู่บน digital marketplace อย่าง Codecanyon ท่านสามารถเข้าชมสินค้าของเรา(Kanda Bootstrap Skin) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และนักพัฒนาชาวต่างชาติมากกว่า 130 คน โดยรีวิวให้อยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังมีหนังสือ WordPress(สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ภายใน 1 วัน) ที่ทีมงานเราเขียนขึ้นและส่งขายสู่ตลาดหนังสือออนไลน์อย่าง Ookbee อีกด้วย

Kanda Bootstrap Skin