มีไอเดีย
แต่ไม่มีคนทำ?

ให้ จินดาธีม สร้างแพลทฟอร์มสำหรับธุรกิจของคุณ

การบอกเลิกสัญญา, นโยบายการคืนสินค้า

หมวดหมู่: ว่าจ้างพัฒนา เขียนเมื่อ: 07/06/2016

คัดลอกบางส่วนมาจากในหนังสือสัญญาฉบับปัจจุบันที่เราเขียนขึ้นให้ลูกค้า

closed project

  1. ในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อสาระสําคัญหรือไม่ ผู้ว่าจ้างมี สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดนั้น
  2. กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นการจําเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะชดเชยให้ตามความเป็นจริง
  3. ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการจัดทําเว็บไซต์ตามข้อ 1 ที่ผู้รับจ้างทําไม่เป็นไปตามเอกสารรายละเอียดแนบท้าย หรือไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องการหลักวิชาการ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขเสียใหม่ ให้ถูกต้องในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างไม่กระทําตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามจริงและไม่เกินวงเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับเท่านั้น
  4. ในกรณีที่การจัดทํามีสาเหตุที่เชื่อได้ว่ากําหนดการจัดส่งจําเป็นต้องเลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องอธิบาย เหตุผลและแจ้งให้ผู้ว่างจ้างรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญาอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควร แต่เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย และความถูกต้อง จึงต้องมีเขียนไว้ตามกระบวนการครับ หากมีเรื่องไหนไม่สบายใจ หรือต้องการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ดีกว่า ทางเราพร้อมยินดีรับฟัง และปรับปรุงเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดครับผม 🙂

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

image

อยากมีระบบชำระเงินบนเว็บไซต์, แอปฯ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

ช่วงหลังโควิดนี้เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมไอทีกลับมาบูมอีกครั้ง หลายธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้า... อ่านต่อ >
image

ข้อเสียบางอย่างเมื่อซื้อธีม WordPress มาใช้

WordPress ถือเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมในการทำเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็ว มีร... อ่านต่อ >
image

PDPA – กฏหมายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของคุณพร้อมหรือยัง?

หลายคนอาจจะเคยได้ยิน "GDPR" กันมาบ้าง ซึ่งเป็นกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของชาวยุโรป ซึ่งบังคั... อ่านต่อ >

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบ

ทีมงานจะทำการประเมินค่าใช้จ่าย และสร้างใบเสนอราคาตามรายละเอียดที่คุณกรอกมาด้านล่างนี้

การแจ้งเตือน

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความของท่านเรียบร้อยแล้ว

preloader

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่นะครับ