วิธีชำระเงิน และการแบ่งจ่าย

Publish Published: 07/06/2016 Category Category: Hire Us

แบ่งจ่ายอย่างไร และชำระเงินเมื่อใด

ถ้าเป็นงาน scope เล็ก – กลาง ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 1 เดือน เราจะแบ่งจ่ายให้ลูกค้าออกเป็นสองงวด โดยจะมีรายละเอียดการแบ่งดังนี้ครับ (ผมขอยกตัวอย่างงานที่ใช้เวลาดำเนินการ 14 วัน ราคาทั้งหมด 25,000 ขึ้นมาให้ดู)

  • งวดแรก ชำระเงินครึ่งหนึ่งของยอดรวมทั้งหมดก่อนเริ่มงาน ในตย. นี้จะต้องจ่าย 12,500 บาท
  • งวดที่สอง ชำระเงินอีกครึ่งหนึ่งเมื่องานดำเนินไปได้ประมาณ 80% ของงานทั้งหมด คือต้องจ่ายยอดที่เหลืออีก 12,500 บาท

สำหรับงาน scope ใหญ่ที่ใช้เวลามากกว่า 2 เดือนขึ้นไป จะถูกแบ่งออกเป็น phase ตามความเหมาะสมของงาน และช่วงเวลา โดยเราจะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 3 งวด (40-40-20) รายละเอียดจะต้องคุยกันออกเป็นหนังสือสัญญา

payment terms

หมายเหตุ

  1. เมื่อชำระเงินงวดแรกเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการ(JindaTheme) จะเริ่มดำเนินการทำงานในวันรุ่งขึ้นทันที
  2. ก่อนลูกค้าจะต้องจ่ายงวดที่สอง ผู้ให้บริการต้องนำงานที่ทำขึ้นเป็น demo ให้ลูกค้าได้เห็น และยอมรับว่างานเดินไปร่วม 80% หรือมากกว่านั้น
  3. เมื่อลูกค้าชำระเงินครบทั้งสองส่วนแล้ว ผู้ให้บริการต้องทำงานให้เสร็จลุล่วง ถูกต้องตามหนังสือสัญญา หรือที่ได้ตกลงกันก่อนเริ่มดำเนินการ จากนั้นให้นำไฟล์จาก demo ขึ้นไปยัง hosting ของลูกค้า

** demo หมายถึงไฟล์ที่อยู่บน hosting ของผู้ให้บริการ ยังไม่ได้ส่งมอบไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดให้ลูกค้า

ช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินผ่านธนาคารมาที่บัญชีของ บริษัท จินดาธีม จำกัด โดยรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารมีดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บจ. จินดาธีม (JindaTheme Company Limited)
เลขที่บัญชี 008-7-32433-1
ประเภทออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ