วิธีส่งงานของ JindaTheme เป็นยังไง มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

Publish Published: 07/06/2016 Category Category: Hire Us

การส่งมอบงาน

ช่วงดำเนินการจัดทำเว็บไซต์นั้น เราจะนำไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นไปไว้ที่ demo server เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียกดูเช็คความคืบหน้าของงานได้ด้วยตัวเอง เมื่องานเดินไปถึง 80% ลูกค้าจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และชำระเงินงวดสุดท้าย จากนั้นเมื่อ JindaTheme ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะย้ายข้อมูลจาก demo server ขึ้นไปที่ hosting ของลูกค้า เมื่อย้ายทุกอย่างเรียบร้อย ลูกค้าจะได้เว็บไซต์จริงพร้อมใช้งาน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการส่งมอบงาน

project done

แล้วลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง?

ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ หลังจากเซ็นต์สัญญา และชำระเงินงวดแรกแล้ว คุณสามารถเข้ามาตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้ที่ demo server ของเราได้ตลอดเวลา(ส่วนใหญ่จะอัพเดทช่วงกลางคืนของทุกวัน) พองานเดินไป 80% ก็ชำระเงินงวดสุดท้าย และพองานเสร็จ ทาง JindaTheme ก็ย้ายข้อมูลไปยัง hosting ของลูกค้าให้ด้วย

ซึ่งไฟล์ทั้งหมดลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์, ftp หรือทาง admin panel ก็ได้เช่นกัน