Jinda Facebook Lightbox

Publish Published: 02/10/2015 Category Category: Our Products

Jinda-Facebook-Lightbox

Jinda-Facebook-Lightbox

Lightbox สำหรับแสดงผล Page Plugin

Jinda Facebook Lightbox เป็น WordPress plugin ที่จะช่วยในเรื่องของการแสดง page plugin ของ Facebook ให้อยู่ในรูปของ lightbox(หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า popup) ได้อย่างสวยงาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเนื้อหาก่อน และหลังการแสดงผลของ page plugin ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเรียกดูผ่านอุปกรณ์ใดๆ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย เข้ากับทุกขนาดหน้าจอ หรือที่เรียกว่า responsive ready อีกทั้งยังสามารถ override CSS หรือเขียน CSS กำกับลงไปบนตัว popup ได้เองด้วยเช่นกัน

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด Jinda Facebook Lightbox ได้ที่เว็บไซต์ของ WordPress หรือเข้าไปดูข้อมูล sourcecode บน Github ก็ได้เช่นกัน Jinda Facebook Lightbox เป็น plugin ฟรี ที่สามารถนำไปใช้งานในเชิงพานิชย์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือไม่อนุญาติให้นำไปจำหน่ายแก่ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ความสามารถหลัก:

  • Fully Responsive WordPress Lightbox
  • Easy to install, use and settings
  • You can override custom CSS
  • Set content above and below the Facebook Page Plugin
  • You can select page that want popup to show (Homepage, Post, Page)
  • Set timer that you wanna wait popup to show
  • Set expire time that you wanna show popup to your visitor

สามารถใช้งานได้ดีบน web browser ดังต่อไปนี้: Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป