หลังส่งงานแล้ว ทาง JindaTheme จะรับประกันอย่างไร?

Publish Published: 02/06/2016 Category Category: Hire Us

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินงวดสุดท้าย และเราได้ส่งมอบ code ขึ้นสู่ production server ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือสัญญาทุกฉบับของเราคือส่วนของการบำรุงรักษา ซึ่งระยะเวลาในการดูแล และช่วยเหลือนั้นจะเริ่มต้นที่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปีแล้วแต่ขนาดของโปรเจ็ค

maintain-and-after-service

และการดูแลช่วยเหลือจะครอบคลุมในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ

  • โปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่เขียนทำงานผิดพลาด หรือไม่ทำงานตามแบบที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก ผู้พัฒนาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ถูกต้องอย่างเร็วที่สุด และลูกค้าจะต้องเป็นคนยืนยันว่าใช้งานได้จริง
  • อัพเดท ปรับรุ่นของซอฟแวร์ให้ทันสมัย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษา
  • ให้คำแนะนำในการปรับแต่ง หรือปรับในส่วนของระบบหลังบ้าน

ซึ่งการดูแลบำรุงรักษาจะไม่รวม

  • การแก้ไข หรือช่วยเหลือในส่วนที่ผู้พัฒนาไม่ได้เขียน หรือจัดทำขึ้น เช่น ลูกค้าไปจ้าง 3rd party มาทำ marketing หรือ SEO ซึ่งทาง 3rd party ได้ทำการแก้ไขซอฟแวร์บางส่วน หรือปรับปรุงให้ไม่เหมือนครั้งที่ส่งงานรอบสุดท้าย
  • เพิ่มขอบเขตของงานไปเกินกว่าผู้พัฒนามองว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่ให้ความช่วยเหลือได้ในทันที

ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากส่งงานแล้ว สามารถพูดคุยสอบถามกับผู้พัฒนาได้ตามปรกติ และท่านจะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรฐานของเรา จุดไหนที่เล็กๆ ปรับไม่เยอะ หยวนกันได้ก็หยวนให้ไม่มีปัญหาครับ 🙂